TRANG TIN ALTA GROUP

Tổng hợp những thông tin, bài viết cập nhật nhất về hoạt động kinh doanh
cũng như nhịp sống của ALTAcác đơn vị thành viên.

image

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH SỐ 01-06/2021/QĐ-HĐQT-ALTA, số 02-06/2021/QĐ-HĐQT-ALTA

03/07/2021
Ngày 03/07/2021, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố quyết định số 01-06/2021/QĐ-HĐQT-ALTA về việc thôi giữ chức ...Read More
Tui-phan-huy-sinh-hoc-alta

Alta đi đầu công cuộc sản xuất bao bì nhựa phân hủy sinh học

09/06/2021
Alta đi đầu sản xuất bao bì nhựa có khả năng tự phân hủy trong thời gian ngắn, vừa đảm bảm tính bền vững vừa mang lại hiệu suất cao ...Read More
recycling-zero-waste

Cuộc chiến chống rác thải nhựa

05/06/2021
Việc vận động sử dụng các sản phẩm bao bì nhựa tự phân hủy đã tạo ra những chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của nhiều người dù vẫn còn khó khăn ...Read More
tui-phan-huy-sinh-hoc

Tính bền vững trong sản phẩm bao bì của Alta

03/06/2021
Thông qua việc sử dụng nguyên liệu phân hủy vô cơ và hữu cơ trong sản xuất bao bì nhựa, Alta đã đang chứng minh việc sản xuât bền vững là hoàn toàn có thể. ...Read More